Predjednanie investičného zámeru s dotknutými organizáciami

 

 

Zmena účelu užívania stavby

Kolaudačné rozhodnutie presne určuje, na aký účel sa môže stavba využívať. V prípade, že stavebník plánuje tento účel zmeniť,  je potrebné požiadať stavebný úrad na o zmenu účelu v užívania stavby.

 

Odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Vyňatie resp. stanovisko príslušného pozemkového úradu sa týka pozemkov, ktoré sú klasifikované na liste vlastníctva ako druh pozemku: orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast a lesný pozemok a je potrebné pre vydanie stavebného povolenia resp. ohlásenia drobnej stavby.

 

Komunikácia  s projektantmi, profesistami a špecialistami

Komunikácia s projektantmi, profesistami či inými špecialistami za účelom získania kladných stanovísk dotknutých organizácií.

Cenník

Prosím kontaktujte nás emailom, telefonicky alebo cez kontaktný formulár, a my Vám pošleme cenovú ponuku.

 

Kontaktovať

Služby

Územné konanie

zistiť viac

Stavebné konanie

zistiť viac

Kolaudačne konanie

zistiť viac

Ostatné služby

zistiť viac

NEČAKAJTE

Napíšte nám a my sa o všetko postaráme.