Územné rozhodnutie

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia je projekt pre územné rozhodnutie, ktorý musí byť v súlade s územným plánom obcí a zón. Územné rozhodnutie vydáva príslušný stavebný úrad na základe žiadosti a príloh. Stavebný úrad začne územné konanie, ktorého výsledkom je Územné rozhodnutie. V rámci územného konania stavebný úrad žiada vyjadrenia, stanoviská od rôznych institúcíí, ktoré je stavebník povinný zabezpečiť pre vydanie Územného rozhodnutia. Rozhodnutím   o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Stavebný úrad môže upustiť od územného rozhodnutia alebo spojiť územné konanie so stavebným  za predpokladu, že  ide o jednoduchú stavbu. V takomto prípade územné konanie nie je potrebné a pokračuje sa ďalším krokom a to stavebným konaním.

Cenník

Prosím kontaktujte nás emailom, telefonicky alebo cez kontaktný formulár, a my Vám pošleme cenovú ponuku.

 

Kontaktovať

Služby

Územné konanie

zistiť viac

Stavebné konanie

zistiť viac

Kolaudačne konanie

zistiť viac

Ostatné služby

zistiť viac

NEČAKAJTE

Napíšte nám a my sa o všetko postaráme.